Skal jeg pusse opp badet i dag med forbrukslån eller vente i to år til jeg har spart opp?

Nytt bad er noe mange huseiere drømmer om, men en renovering av et av husets viktigste rom, er noe som er kostbart og mange velger derfor å lånefinansiere oppusningen. Men hvor mye ekstra koster egentlig en typisk renovering av et bad, hvis vi låner pengene frem for å spare opp?

Oppusning øker i pris

Kostnaden forbundet med både nybygging og rehabilitering/oppusning har økt betraktelig de siste årene. Dette skyldes flere faktorer, som økt pris på byggematerialer, høyere lønnskostnader og strengere byggetekniske krav fra myndighetene. Hvis vi ser på den generelle prisveksten ved nybyging av bolig, så har denne steget med rundt 16% de siste fem årene, og vi kan anta at kostnadene forbundet med oppusning har hatt omtrent samme prisstigning. Det er selvsagt ingen automatikk i at kostnadene vil fortsette å vokse med samme takt, men det vil være naturlig å anta at du vil måtte betale mer for oppusningen av badet om to år, enn det du må betale for en tilsvarende oppusning idag.

Hvor mye mer vil det koste å lånefinansiere oppusningen?

Kredittkostnaden forbundet med å lånefinansiere oppusningen av badet, vil selvsagt variere ut fra beløpet du trenger å låne og rentebetingelsene du kan oppnå. Hvis vi tar utgangspunkt i et tenkt eksempel der du trenger 200.000kr. For å pusse opp badet, og alternativet er å finansiere dette med et usikret forbrukslån her og nå, eller spare opp beløpet over de neste 2 årene, så får vi følgende regnestykke:

For å spare opp 200.000kr. På 24 måneder, må du spare ca. 8300kr. pr. måned. Hvis vi antar at du klarer å betale et månedlig avdrag på samme størrelse, på et lån på 200.000kr., vil du ha nedbetalt lånet på ca. 2,5år og til en kredittkostnad på ca. 30.000kr. Før skatt, hvis du klarer å få en effektiv rente på rundt 12% på lånet. Skattefradraget på lånet vil, med dagens fradragssatser, beløpe seg til ca. 8.000kr. Og du betaler derfor i praksis «bare» ca. 22.000kr. For å låne pengene.

Hvis vi antar at kostnadene forbundet med oppusning øker med tilsvarende takt som det har gjort de siste fem årene, tilsvarer det en årlig prisvekst på ca. 3%. En oppusning som idag koster deg 200.000kr. Vil med andre ord koste deg ca. 212.000kr. Om to år. Hvis vi trekker den økte kostnaden på 12.000kr. Fra kostnaden etter skatt ved å lånefinansiere oppusningen (22.000kr.), sitter vi igjen med en faktisk kostnad på 10.000kr. Hvis du velger å ta opp et forbrukslån for å finansiere oppusningen av badet, i forhold til å spare opp penger før du gjennomfører renoveringen.

https://youtu.be/kw3F_Dj4aPU

Oppusningen øker boligens verdi

Vi kan anta at oppusningen av badet vil øke boligens verdi. Akkurat hvor mye avhenger selvsagt av boligen din og hvilken oppusning du gjør, men forhåpentligvis vil verdistigningen være på minimum samme beløp som du bruker på å pusse opp. Siden du har finansiert oppusningen med et usikret forbrukslån har du ikke økt belåningen på boligen din, men den er nå mer verdt enn før du pusset opp. Med litt flaks vil en ny verdivurdering av boligen reflektere dette, og du vil derfor ha en belåningsgrad som åpner opp for en refinansiering av lånene dine, med pant i boligen, samtidig som du holder belåningen under 80% av boligens verdi.

Med en refinansiering vil du kunne betale ned et forbrukslån her og nå og bare øke det månedlige avdraget på boliglånet marginalt. I dagens marked, med en boliglånsrente på 3-4%, i motsetning til en effektiv rente på et usikret forbrukslån på 15-20%, sier det seg selv at en refinansiering drastisk vil redusere den totale kredittkostnaden forbundet med å låne til oppusning av badet.